Vill du veta mer om polartrakternas litteratur, etnografi och kulturarv?

Tornedaliana.com

I Skandinaviens polartrakter lever flera minoriteter sida vid sida. De har sedan århundraden delat olika språk och kultur.

Ta kontakt så anordnar vi föreläsningar och samtal kring de nationella minoriteterna, särskilt samer och tornedalingar, lantalaiset och kväner i samarbete med sakkunniga.
Tornedaliana

Eventproduktion i samverkan


Kategori 1

Författarintervjuer

Författare som skriver om nationella minoriteter och kulturarv i stort intervjuas av oss inom ramen för Tornedaliana.

Kategori 2

Föreläsningar

Föreläsningar på området etnologi, ekologi och folkliv samt kuriosa med experter, författare och forskare.

Kategori 3

Digital eventproduktion

Eventproduktion på området nationella minoriteters kultur och kulturyttringar.

KONTAKT
Ansvarig för denna sida
Lusima Books AB i Västmanland. Ansvarig utgivare Inger Midmo.
med stöd av Kulturrådet inom ramen för Nationella minoriteter, 2022-2023.